Budapest Könyvelő

Némethné Nagy Mariann vagyok a Digitoffice Kft tulajdonosa könyvelője.

Author's posts

2018. július 1-jétől teljesítendő online számlaadat-szolgáltatás

2018. július 1-jétől a belföldi adóalanynak kiállított legalább 100000 forint áthárított adót tartalmazó számlákról online adatot kell szolgáltatni a NAV felé az alábbiak szerint. Az online adatszolgáltatás nem a könyvelő hanem az ÜGYFÉL kötelessége, ezért minden kedves ügyfelünk figyelmesen olvassa át az alábbiakat: A számlakibocsátóként teljesítendő adatszolgáltatás adóértékhatára 1 millió forintról lecsökken 100 000 forint -ra. …

Olvass tovább

KATÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK TÉNYLEG NEM KELL KÖNYVELŐ?

KATA könyvelés

2013-ban egy új adózási forma a kisadózó vállalkozások tételes adója, ismertebb nevén KATA vette kezdetét. Azóta eltelt három évben népszerűsége töretlen, mert való igaz, hogy egyszerűbb és költség hatékonyabb adózási forma bármelyik másik társánál.  Az egyszerűségéből adódóan elterjedt híresztelések miatt felmerült egy kérdés: miszerint KATÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÓKNAK TÉNYLEG NEM KELL KÖNYVELŐ?  De nézzük csak egy …

Olvass tovább

Védőital a nyári melegben

vedoital

A kánikulai hőségben a munkavállalóknak védőitalt kell biztosítani, ha a zárttéri és szabadtéri munkahelyi hőmérséklet a 24 °C korrigált effektív hőmérsékletet meghaladja. A munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani 24 °C felett. Ezt a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendelet írja elő. A folyadékveszteséget 14-16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni, …

Olvass tovább

A bankkártyás adófizetés szabályai

adofizetes

A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózó a bankkártya használatával teljesítheti valamennyi, az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét. (bankkártyás adófizetés) A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók kizárólag: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő eljárási illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat, bírósági, közigazgatási eljárási illetéket, adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díjat, …

Olvass tovább

KÉRHETŐ PÓTLÉKMENTES SZJA RÉSZLETFIZETÉS

szja részletfizetés

Szja részletfizetés abban az esetben kérhető, ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére, a személyi jövedelemadó bevallásában nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, együttesen 200000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben teljesíti. A nyilatkozat megtételére előírt határidő (2016. …

Olvass tovább

BÉRBEADÁS TARTÓS VAGY TURISZTIKAI JELLEGGEL

ingatlan_bérbeadás

Különbséget kell tenni a hosszabb időre szóló ingatlan-bérbeadás és a rövid távú, néhány vendégéjszakára szóló szolgáltatás között. Míg az egyiknél nem, a másiknál kötelező az adószám. A lakáskiadás feltételeit nem árt szerződésben rögzíteni. A tartós ingatlan-bérbeadáshoz nem kell adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Mivel a magánszemély általi, …

Olvass tovább

ELLENŐRIZZE MUNKÁLTATÓJÁT!

Javasoljuk ellenőrizze munkáltatóját, komoly hátrány érheti azokat, akiket munkáltatójuk „feketén”, azaz bejelentés nélkül alkalmaz. A következmények érinthetik a nyugdíjat, a táppénzt és egyéb ellátásokat és például a hitelfelvételhez szükséges jövedelemigazolást is. A munkavállalás előtt célszerű a leendő foglalkoztatót ellenőrizni a NAV honlapján (www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok), ahol az adatbázisok tartalmazzák a hátralékos, a felfüggesztett, a be nem jelentett …

Olvass tovább

MELY ESETEKBEN MENTESÜL AZ ADÓALANY A SZÁMLAADÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL?

Az adóalany mentesül a számlaadási kötelezettség alól az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása tekintetében, amely a tevékenység közérdekű illetve speciális jellegére tekintettel adómentes,11 feltéve, hogy az ügyletről a számviteli törvény12 rendelkezéseinek megfelelő bizonylatot bocsát ki.13 Amennyiben az adóalany az ilyen ügyletről kibocsátott számviteli bizonylatán a számla megnevezést szerepelteti, a bizonylatnak akkor sem kell maradéktalanul megfelelnie az Áfa …

Olvass tovább

SZÁMLAADÁSI KÖTELEZETTSÉG

Az áfa adóalany az Áfa tv. számlaadási kötelezettségre vonatkozó általános szabálya szerint köteles számlát kibocsátani a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére 2 (ha az tőle eltérő más személy, vagy szervezet). Az Áfa tv-ben meghatározott számlaadási kötelezettség ennek megfelelően az ügylet teljesítéséhez (és nem a termék beszerzőjének, …

Olvass tovább

ÉLELMISZER AUTOMATÁK BEJELENTÉSE

élelmiszer autómata

Az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezéseket 2015. március 31-ig be kell jelenteni. Be kell jelenteni az alábbi adatokat: -értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon, – az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon, – az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az értékesítés megszűnésének napján, – haladéktalanul, a …

Olvass tovább