A bankkártyás adófizetés szabályai

A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett adózó a bankkártya használatával teljesítheti valamennyi, az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét. (bankkártyás adófizetés)

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók kizárólag:

 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő eljárási illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat,
 • bírósági, közigazgatási eljárási illetéket,
 • adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díjat,
 • egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettséget, továbbá
 • amennyiben végrehajtás alatt áll, a végrehajtói letéti számlára történő befizetést

teljesíthetnek bankkártyás adóbefizetés útján.

 

A fentieken túl az állami adó- és vámhatóságnál lehetőség van az árverési vételár, illetve vételár előleg bankkártya használatával történő megfizetésre is.

Bankkártyás adófizetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője által kijelölt ügyfélszolgálatokon, nyitvatartási idő alatt teljesíthet az adózó, az egyébként irányadó illetékességi szabályoktól függetlenül.

A bankkártyás adófizetésre kijelölt ügyfélszolgálatok elérhetőségéről, nyitva tartásáról a NAV ügyfélszolgálat kereső programjának segítségével tájékozódhat az alábbi elérhetőségen:

http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg/ugyfelszolgalat_kereso

A bankkártyás adófizetés a napi vásárlásoknál már jól ismert POS terminálokon keresztül történik. A fizetés során az ismert logókat viselő összes bankkártya elfogadott – függetlenül attól, hogy melyik kibocsátótól származik. Elfogadottak tehát például a

adofizetes

 

 • Visa,
 • Visa Electron,
 • American Express,
 • MasterCard,
 • MasterCard Electronic, és
 • Maestro kártyatípusok.

Befizetést teljesíthet a magánszemély saját nevében, továbbá egyéb szervezet, gazdasági társaság a képviselője, illetve meghatalmazott képviselője, meghatalmazottja, pénzügyi képviselője útján, amennyiben képviseleti jogosultságát igazolja.  A képviseleti jogosultság vizsgálata a hatályos jogszabály szerint történik. A bankkártyás befizetésnél a magánszemély nevére szóló kártya használatát illetően képviseletnek, meghatalmazásnak nincs helye.

A bankkártyás adófizetés során a befizetést teljesítő a letéti kartonra történő befizetés, illetőleg az árverési vételár és vételár előleg megfizetésének kivételével nyilatkozatot tesz arról, hogy a bankkártyával megfizetett összeget az állami adó- és vámhatóság mely adónemekre, milyen összegben számolja el. Az állami adó- és vámhatóság az adózó nyilatkozatának figyelembevételével teljesíti a bankkártyával befizetett összeg elszámolását.

A bankkártyás adófizetés költségei az államot terhelik.

Forrás: nav

 

Böngész tovább oldalainkon sok sok érdekes információt találsz