ÉLELMISZER AUTOMATÁK BEJELENTÉSE

Az élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezéseket 2015. március 31-ig be kell jelenteni.

élelmiszer autómatákBe kell jelenteni az alábbi adatokat:

-értékesítés megkezdését, legkésőbb az értékesítés megkezdését megelőző napon,

– az értékesítés megszüntetését, legkésőbb az azt megelőző napon,

– az értékesítésnek az adózó érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett megszűnését, legkésőbb az értékesítés megszűnésének napján,

– haladéktalanul, a külön jogszabályban meghatározott adattartalomban bekövetkezett bármely változást.

Az adóhatóság a berendezéseket nyilvántartásba veszi és regisztrációs számot állít ki.

A bejelentés igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 30 000 Ft, amelyet az állami adóhatóság által meghatározott számla javára kell megfizetni.

Azon adózók, akik 2015. január 1-én élelmiszer-értékesítést végző kezelőszemélyzet nélküli automata berendezést üzemeltetnek, az állami adóhatósághoz elektronikus úton bejelentési kötelezettségüknek 2015 . március 31-ig kell eleget tenniük.

 

Olvass további fontos, érdekes híreket, információkat Könyvelő Budapest cikkeiben…