KÉRHETŐ PÓTLÉKMENTES SZJA RÉSZLETFIZETÉS

szja részletfizetésSzja részletfizetés abban az esetben kérhető, ha Ön nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére, a személyi jövedelemadó bevallásában nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, együttesen 200000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben teljesíti. A nyilatkozat megtételére előírt határidő (2016. május 20.) jogvesztő, elmulasztása esetén a késedelem igazolására vonatkozó kérelem (továbbiakban: igazolási kérelem24) előterjesztésének nincs helye.

Amennyiben a fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás együttes összege meghaladja a 200 000 forintot, de a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a bevallásban található átvezetési lapon (1553-170-es lap) a személyi jövedelemadóra átvezetteti, és így az Ön tényleges személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége a 200 000 forintot nem haladja meg, a kedvezményt igénybe veheti.

Figyelem! A fizetési kedvezmény engedélyezéséről az állami adóhatóság külön értesítést nem küld. Ön csak abban az esetben kap értesítést, ha a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg.

Az első részlet megfizetésének határideje a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség esedékességének határideje, azaz 2016. május 20. a további részletek esedékessége június 20., július 20, augusztus 22., szeptember 20., október 20.

Amennyiben Ön nem teljesíti az esedékes részlet megfizetését, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ekkor az állami adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától (2016. május 20-ától) késedelmi pótlékot számít fel.

Amennyiben a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg, azonban tartozását nem tudja egy összegben vagy az előírt határidőre megfizetni, részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezését kérheti az állami adóhatóságtól.

A fizetési könnyítési kérelem elbírálásakor az adóhatóság azt mérlegeli, hogy a tartozás megfizetése súlyosan veszélyezteti-e az Ön és az Önnel együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését.

forrás: nav.gov.hu