MIKOR-MENNYI VÉGKIELÉGÍTÉS JÁRHAT?

A végkielégítés mértéke

A munkatörvénykönyve 77.§ 3. bekezdés értelmében:
végkielégítésa) legalább három év esetén egyhavi,
b) legalább öt év esetén kéthavi,
c) legalább tíz év esetén háromhavi,
d) legalább tizenöt év esetén négyhavi,
e) legalább húsz év esetén öthavi,
f) legalább huszonöt év esetén hathavi távolléti díj összege.

A végkielégítés összege emelhető, ha a munkaviszony a törvényben meghatározott módon és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg. (77§ (4) a,b,c
Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

 

Olvass további fontos érdekes híreket információkat Könyvelő Budapest Cikkeiben…